Tuesday, May 12, 2009

मैथिली वीडियोक संकलन (पूर्णतः अव्यवसायिक उद्देश्य आ मात्र एकेडमिक प्रयोग लेल)


"VIDEHA" Ist Maithili Fortnightly ejournal ARCHIVE OF VIDEOS 'विदेह' प्रथम मैथिली पाक्षिक ई पत्रिका वीडियो आर्काइव

वि  दे   विदेह Videha বিদেহ http://www.videha.co.in  विदेह प्रथम मैथिली पाक्षिक ई पत्रिका Videha Ist Maithili Fortnightly e Magazine  विदेह प्रथम मैथिली पाक्षिक ई पत्रिका   नव अंक देखबाक लेल पृष्ठ सभकेँ रिफ्रेश कए देखू Always refresh the pages for viewing new issue of VIDEHA.
 "VIDEHA" Ist Maithili Fortnightly ejournal ARCHIVE OF VIDEOS 'विदेह' प्रथम मैथिली पाक्षिक ई पत्रिका वीडियो आर्काइव
मैथिली वीडियोक संकलन (पूर्णतः अव्यवसायिक उद्देश्य आ मात्र  एकेडमिक प्रयोग लेल) 
 वीडियो देखबाक लेल सबधित लिककें क्लिक करू। For viewing videos click the respective links.
1. विदेह (http://www.youtube.com/user/ggajendra71 )

समन्वय २-४ नवम्बर २०१२ इण्डिया हैबीटेट सेन्टर भारतीय भाषा महोत्सव 
SAMANVAY 2-4 November 2012 IHC INDIAN LANGUAGES' FESTIVAL. 
Venue: India Habitat Centre, Lodhi Road, New Delhi -- 110 003

03rd NOVEMBER 2012 MAITHILI- LOVE's OWN LANGUAGE/ BRAHMINISM IN MAITHILI/ PRE-JYOTIRISHWAR NON-BRAHMIN VIDYAPATI

2nd NOVEMBER 2012 UGNA RE- BY SHOVNA NARAYAN (PRE-JYOTIRISHWAR NON-BRAHMIN VIDYAPATI's LIFE EPISODE)


विदेह मैथिली साहित्य/ नाट्य/ कविता/ परिचर्चा उत्सव
विदेह समानान्तर साहित्य अकादेमी सम्मान समारोह


गुवाहाटी विद्यापति पर्व २०१०

पहिल भाग
दोसर भाग
तेसर भाग
चारिम भाग
पाँचम भाग


गुवाहाटी अन्तर्राष्ट्रीय मैथिली सम्मेलन आ विद्यापति पर्व २०११


७१म सगर राति दीप जरए (०२ अक्टूबर २०१०), गाम बेरमा , जिला मधुबनी
भाग-१
भाग-२
भाग-३
भाग-४
भाग-५
भाग-६

विदेह मैथिली नाट्य उत्सव २०१२ (२८-२९ जनवरी २०१२), गाम-चनौरागंज, भाया-झंझारपुर, जिला मधुबनी
भाग-१
भाग-२
भाग-३
भाग-१३
भाग-१४
भाग-१५
भाग-१६
भाग-१७
भाग-१८
भाग-१९
भाग-२०
भाग-२१
भाग-२२
भाग-२३
भाग-२४
भाग-२५&२६
भाग-२७
भाग-२८
भाग-२९
भाग-३०
भाग-३१
भाग-३२
भाग-३३
भाग-३४
भाग-३५
भाग-३६
भाग-३७
भाग-३८
भाग-३९
भाग-४०
भाग-४१
भाग-४२
भाग-४३
भाग-४४
भाग-४५
भाग-४६
भाग-४७
भाग-४८
भाग-४९
भाग-५०
भाग-५१
भाग-५२
भाग-५३
भाग-५४
भाग-५५
भाग-५६
भाग-५७
भाग-५८
भाग-५९
भाग-६०
भाग-६१
भाग-६२
भाग-६३
भाग-६४
भाग-६५
भाग-६६
भाग-६७
भाग-६८
भाग-६९
भाग-७०
भाग-७१
भाग-७२
भाग-७३
भाग-७४
भाग-७५
भाग-७६
भाग-७७
भाग-७८
भाग-७९
भाग-८०
भाग-८१
भाग-८२
भाग-८३
भाग-८४
भाग-८५
भाग-८६
भाग-८७
भाग-८८
भाग-८९
भाग-९०
भाग-९१
भाग-९२
भाग-९३
भाग-९४
भाग-९५
भाग-९६
भाग-९७
भाग-९८
भाग-९९
भाग-१००
भाग-१०१
भाग-१०२
भाग-१०३
भाग-१०४
भाग-१०५
भाग-१०६
भाग-१०७
भाग-१०८
भाग-१०९
भाग-११०
भाग-१११
भाग-११२
भाग-११३
भाग-११४
भाग-११५
भाग-११६
भाग-११७
भाग-११८
भाग-११९
भाग-१२०
भाग-१२१
भाग-१२२
भाग-१२३
भाग-१२४
भाग-१२५
भाग-१२६
भाग-१२७
भाग-१२८
भाग-१२९
भाग-१३०
भाग-१३१
भाग-१३२
भाग-१३३
भाग-१३८
भाग-१३९
भाग-१४०
भाग-१४१
भाग-१४२
भाग-१४३
भाग-१४४
भाग-१४५
भाग-१४६
भाग-१४७
भाग-१४८
भाग-१४९
भाग-१५०
भाग-१५१
भाग-१५२
भाग-१५३
भाग-१५४
भाग-१५५
भाग-१५६
भाग-१५७
भाग-१५८
भाग-१५९
भाग-१६०
भाग-१६१
भाग-१६२
भाग-१६३
भाग-१६४
भाग-१६५
भाग-१६६
भाग-१६७
भाग-१६८
भाग-१६९
भाग-१७०
भाग-१७१
भाग-१७२
भाग-१७३
भाग-१७४
भाग-१७५
भाग-१७६
भाग-१७७
भाग-१७८
भाग-१७९
भाग-१८०
भाग-१८१
भाग-१८२
भाग-१८३
भाग-१८४
भाग-१८५भाग-१८६भाग-१८७भाग-१८८भाग-१८९भाग-१९०
भाग-१९१
भाग-१९२
भाग-१९३
भाग-१९४

भाग-१९५
भाग-१९६

भाग-१९७
भाग-१९८
भाग-१९९
भाग-२००
भाग-२०१
भाग-२०२
भाग-२०३
भाग-२०४
भाग-२०५
भाग-२०६
भाग-२०७
भाग-२०८
भाग-२०९
भाग-२१०
भाग-२११
भाग-२१२
भाग-२१३
भाग-२१४
भाग-२१५
भाग-२१६
भाग-२१७
भाग-२१८
भाग-२१९
भाग-२२०
भाग-२२१
भाग-२२२
भाग-२२३
भाग-२२४
भाग-२२५
भाग-२२६
भाग-२२७
भाग-२२८
भाग-२२९
भाग-२३०
भाग-२३१
भाग-२३२
भाग-२३३
भाग-२३४
भाग-२३५
भाग-२३६
भाग-२३७
भाग-२३८
भाग-२३९
भाग-२४०
भाग-२४१
भाग-२४२
भाग-२४३
भाग-२४४
जनकपुर- विद्यापति पर्व
http://www.youtube.com/watch?v=j48rFSl1KxU 

मैथिली कवि सम्मेलन ((मिथिला कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यू.के.)
http://youtu.be/RXXrIlu0gYA

सौभाग्य मिथिला:-[ http://www.youtube.com/user/sobhagya8] 

१.http://www.youtube.com/user/ggajendra71#p/u/1/0IEgYJSe-q8
२.http://www.youtube.com/user/ggajendra71#p/u/0/1lH_lubNQaI
जितेन्द्र झा, जनकपुरक सौजन्यसँ http://www.youtube.com/user/jitumaithil
सामा चकेवा 1 http://www.youtube.com/watch?v=lZxoac9mtis
सामा चकेवा 2 http://www.youtube.com/watch?v=3aBvRT6vIgQ


बृखेश चन्द्र लाल, जनकपुरक सौजन्यसँ


झिझिया http://youtu.be/ffQS-_uiOXI
ढोल-पिपही  http://youtu.be/eGHDvuvi1bw 

पवनकान्त झा (काश्यप कमल), भटसिमरि, मधुबनीक सौजन्यसँ
रसनचौकी http://youtu.be/DzTeAEH7gGo

रिपब्लिक डे 2009 (भारत)

http://www.youtube.com/user/ggajendra71#p/u/20/GPm-wlSirf8
सगर राति दीप जरए, कबिलपुर, जून २०१०: 

http://www.youtube.com/watch?v=_3w2WIDSEQs

http://www.youtube.com/watch?v=uLdHyl4DBw0

कृष्ण कुमार कश्यपसँ गजेन्द्र ठाकुर द्वारा लेल साक्षात्कार:

http://www.youtube.com/watch?v=FpuFQsaUslY

http://www.youtube.com/watch?v=VeQuNL0BbYM

http://www.youtube.com/watch?v=_3w2WIDSEQs

http://www.youtube.com/watch?v=nQaQGQ_r4QI

http://www.youtube.com/watch?v=o6nLJiWc9ao


http://youtu.be/AvBsJCHWccw

http://youtu.be/1_DygqhnUKs

मिथिलाक सभ जाति आ धर्मक संस्कार, लोकगीत आ व्यवहार गीत (सौजन्य: उमेश मंडल)1  2 3  4  5  6  7  8  9  10  11   12   13   14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
37 38 39 40 41 42 43 44

प्रबोध सम्मान: राजमोहन झाhttp://www.youtube.com/user/ggajendra71#p/u/10/4po6E_-gJL0
(स्लाइडरकेँ बीचमे ल' जाउ, अदहाक बाद राजमोहन झासँ विनीत उत्पलक साक्षात्कार छन्हि।)

साहित्य अकादमी पुरस्कार: मन्त्रेश्वर झामिथिलाक खोज
1.गौरीशकर

वर्षकृत्य 
http://www.youtube.com/user/ggajendra71#p/u/5/KEsDS2JacDE
http://www.youtube.com/user/ggajendra71#p/u/8/amm9_4T-HrM
http://www.youtube.com/user/ggajendra71#p/u/6/OJsg4LM22x8
http://www.youtube.com/user/ggajendra71#p/u/0/p00Cl71sSXA
http://www.youtube.com/user/ggajendra71#p/u/3/XLhcxdHnaV4
http://www.youtube.com/user/ggajendra71#p/u/21/L8ENMDv7LPQ
http://www.youtube.com/user/ggajendra71#p/u/18/xGZKmXrS-T0
http://www.youtube.com/user/ggajendra71#p/u/12/ZZ70nsUt-yI
http://www.youtube.com/user/ggajendra71#p/u/13/yC-MjqO2opM
http://www.youtube.com/user/ggajendra71#p/u/22/oOw18Z9igEc
मिनाप 
मैलोरंग1.नचिकेताक एक छल राजा - भाग-1  http://youtu.be/gzW8FTK6RQU
2.नचिकेताक एक छल राजा - भाग- 2 http://youtu.be/04Uqa_r04Z4

3. काठक लोक- महेन्द्र मलंगिया भाग-1 http://youtu.be/AMOU4nIk0AY4. काठक लोक- महेन्द्र मलंगिया भाग-2 http://youtu.be/oCd3UxfiXvQ
७५म सगर राति दीप जरए मे मुन्नाजीक पहिल विहनि कथा पोस्टर प्रदर्शनी

http://youtu.be/urpFSxaNu-I

मिथिलाक मूड़न- (रसनचौकीक स्वरक संग)http://youtu.be/cMnvc97I4S8
हृदयनारायण झा

रंजन चौधरी आ हनी मिश्र (तबला)

http://youtu.be/0B2CNNLbDgU
http://youtu.be/wD3k8qVr00g
http://youtu.be/64HLJNvZTV0
http://youtu.be/FxqDT4yQ6aI
http://youtu.be/M6Fjti7QHKA
http://youtu.be/m0bSjsmyLsA
http://youtu.be/74vZ4Sa_LRU
http://youtu.be/oYf0OXJsiGQ
http://youtu.be/YqoEk8R-qdo
ललित रंग आ हनी मिश्र (तबला)

http://youtu.be/KwwRdIx-Dec
http://youtu.be/ltrQF-BDrlc
http://youtu.be/hOAjK-n9Isc


दीक्षा भारती
http://youtu.be/pTPYg_4a_II
http://youtu.be/25NmustCBPI
http://youtu.be/k43HnEW-TBk
http://youtu.be/LXhMeEPnqys

सुषमा

http://youtu.be/FfR3Cf_VNWQ (बटगमनी)

नन्द कुमार मिश्रक गजल पाठ
http://youtu.be/3zcS-b4P6HE

नन्द कुमार मिश्र जीक कविता पाठ
http://youtu.be/OW5cqLjb4DA
http://youtu.be/sAih6hpt884
2. विद्यापति गीत

http://www.youtube.com/watch?v=SQPJYnJkHrs अंशुमाला 


3.गीत-गोविन्ददास (गायन दीक्षा भारती)
http://youtu.be/BJEH6Cy4rNk
http://youtu.be/9Jvupm02uHg
http://youtu.be/Sn3H8yuH9PU
http://youtu.be/EpAvkk9Qa40
http://youtu.be/FNWGQz1evRg
http://youtu.be/D2AxSdv8LyA

4.मैथिली गजल (गजल- गजेन्द्र ठाकुर, गायन दीक्षा भारती)
http://youtu.be/WDcPyKqAKIc
http://youtu.be/weA0vk5-d8g
 (बहरे मुतकारिब)
http://youtu.be/vma-sniQ8zs
http://youtu.be/b2ti1ASefn4

5. मैथिली- भोजपुरी अकादमी, नई दिल्ली
http://www.youtube.com/user/ggajendra71#p/u/9/SJ2QmoFF7qA
http://www.youtube.com/user/ggajendra71#p/u/7/vRJYXuF9yY8
http://www.youtube.com/user/ggajendra71#p/u/4/dR_xHRFqGFI
http://www.youtube.com/user/ggajendra71#p/u/2/Z-aRfV0SRYU
http://www.youtube.com/user/ggajendra71#p/u/1/LMOcB6BQBMQ

सेमीनार 29 मार्च 2009
6. किछु नीक यू ट्यूब मैथिली चैनलhttp://www.youtube.com/user/Janakifm (जानकी एफ.एम., मैथिली समाचार रेडियो Youtube channel)http://www.youtube.com/user/Dhipre (धीरेन्द्र प्रेमर्षि)
आ तीनटा आर साइट
http://youtu.be/CPwpkn5YI1I

'विदेह' प्रथम मैथिली पाक्षिक ई पत्रिका विदेहक नूतन अंक http://www.videha.co.in/
(c)2004-17.सर्वाधिकार लेखकाधीन आ जतए लेखकक नाम नहि अछि ततए संपादकाधीन। विदेह- प्रथम मैथिली पाक्षिक ई-पत्रिका ISSN 2229-547X VIDEHA सम्पादक: गजेन्द्र ठाकुर। सह-सम्पादक: उमेश मंडल। सहायक सम्पादक: राम वि‍लास साहु, नन्द विलास राय, सन्दीप कुमार साफी आ मुन्नाजी (मनोज कुमार कर्ण)। सम्पादक- नाटक-रंगमंच-चलचित्र- बेचन ठाकुर। सम्पादक- सूचना-सम्पर्क-समाद- पूनम मंडल। सम्पादक- अनुवाद विभाग- विनीत उत्पल।
रचनाकार अपन मौलिक आ अप्रकाशित रचना (जकर मौलिकताक संपूर्ण उत्तरदायित्व लेखक गणक मध्य छन्हि) ggajendra@videha.com केँ मेल अटैचमेण्टक रूपमेँ .doc, .docx, .rtf वा .txt फॉर्मेटमे पठा सकैत छथि। रचनाक संग रचनाकार अपन संक्षिप्त परिचय आ अपन स्कैन कएल गेल फोटो पठेताह, से आशा करैत छी। एतऽ प्रकाशित रचना सभक कॉपीराइट लेखक/संग्रहकर्त्ता लोकनिक लगमे रहतन्हि, मात्र एकर प्रथम प्रकाशनक/ प्रिंट-वेब आर्काइवक/ आर्काइवक अनुवादक आ आर्काइवक ई-प्रकाशन/ प्रिंट-प्रकाशनक अधिकार ऐ ई-पत्रिकाकेँ छैै, आ से हानि-लाभ रहित आधारपर छै आ तैँ ऐ लेल कोनो रॊयल्टीक/ पारिश्रमिकक प्रावधान नै छै। तेँ रॉयल्टीक/ पारिश्रमिकक इच्छुक विदेहसँ नै जुड़थि, से आग्रह।। रचनाक अंतमे टाइप रहय, जे ई रचना मौलिक अछि, आ पहिल प्रकाशनक हेतु विदेह (पाक्षिक) ई पत्रिकाकेँ देल जा रहल अछि। मेल प्राप्त होयबाक बाद यथासंभव शीघ्र ( सात दिनक भीतर) एकर प्रकाशनक अंकक सूचना देल जायत। एहि ई पत्रिकाकेँ श्रीमति लक्ष्मी ठाकुर द्वारा मासक ०१ आ १५ तिथिकेँ ई प्रकाशित कएल जाइत अछि। वि दे ह विदेह Videha বিদেহhttp://www.videha.co.in/ विदेह प्रथम मैथिली पाक्षिक ई पत्रिका Videha Ist Maithili Fortnightly e Magazine विदेह प्रथम मैथिली पाक्षिक ई पत्रिका नव अंक देखबाक लेल पृष्ठ सभकेँ रिफ्रेश कए देखू। Always refresh the pages for viewing new issue of VIDEHA.

(c)2004-15. सर्वाधिकार सुरक्षित। विदेहमे प्रकाशित सभटा रचना आ आर्काइवक सर्वाधिकार रचनाकार आ संग्रहकर्त्ताक लगमे छन्हि। रचनाक अनुवाद आ पुनः प्रकाशन किंवा आर्काइवक उपयोगक अधिकार किनबाक हेतु ggajendra@videha.co.in पर संपर्क करू। एहि साइटकेँ प्रीति झा ठाकुर, मधूलिका चौधरी आ रश्मि प्रिया द्वारा डिजाइन कएल गेल। 
(c)2004-15.सर्वाधिकार लेखकाधीन आ जतय लेखकक नाम नहि अछि ततय संपादकाधीन।
'विदेह' (पाक्षिक) संपादक- गजेन्द्र ठाकुर। एतय प्रकाशित रचना सभक कॉपीराइट लेखक/संग्रहकर्त्ता लोकनिक लगमे रहतन्हि, मात्र एकर प्रथम प्रकाशनक/आर्काइवक/अंग्रेजी-संस्कृत अनुवादक ई-प्रकाशन/ आर्काइवक अधिकार एहि ई पत्रिकाकेँ छैक। रचनाकार अपन मौलिक आ अप्रकाशित रचना (जकर मौलिकताक संपूर्ण उत्तरदायित्व लेखक गणक मध्य छन्हि) ggajendra@videha.com केँ मेल अटैचमेण्टक रूपमेँ .doc, .docx, .rtf वा .txt फॉर्मेटमे पठा सकैत छथि। रचनाक संग रचनाकार अपन संक्षिप्त परिचय आ अपन स्कैन कएल गेल फोटो पठेताह, से आशा करैत छी। रचनाक अंतमे टाइप रहय, जे ई रचना मौलिक अछि, आ पहिल प्रकाशनक हेतु विदेह (पाक्षिक) ई पत्रिकाकेँ देल जा रहल अछि। मेल प्राप्त होयबाक बाद यथासंभव शीघ्र ( सात दिनक भीतर) एकर प्रकाशनक अंकक सूचना देल जायत। एहि ई पत्रिकाकेँ श्रीमती लक्ष्मी ठाकुर द्वारा मासक १ आ १५ तिथिकेँ ई प्रकाशित कएल जाइत अछि।


 ५ जुलाई २००४ केँhttp://gajendrathakur.blogspot.com/2004/07/bhalsarik-gachh.html  
“भालसरिक गाछ”- मैथिली जालवृत्तसँ प्रारम्भ इंटरनेटपर मैथिलीक प्रथम उपस्थितिक यात्रा विदेह- प्रथम मैथिली पाक्षिक ई 
पत्रिका धरि पहुँचल अछि,जे http://www.videha.co.in/ पर ई प्रकाशित होइत अछि। आब “भालसरिक गाछ” 
जालवृत्त 'विदेह' ई-पत्रिकाक प्रवक्ताक संग मैथिली भाषाक जालवृत्तक एग्रीगेटरक रूपमे प्रयुक्त भऽ रहल अछि। 
विदेह ई-पत्रिका ISSN 2229-547X VIDEHA